• Opdrachtgever: Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst
 • Website
Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst

Strategisch Accountant

Geplaatst op 16 maart 2023
 • WO
 • 32 - 36 uur
 • 5.810 - 8.163
 • Reageren voor 02 april 2023

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling. Begin 2020 is besloten dat de onderdelen Toeslagen en Douane worden ontvlochten uit de Belastingdienst. Dit draagt bij aan het versterken van de sturing van de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane zodat de nodige verbeteringen sneller en effectiever kunnen worden volbracht. Op dit moment heeft de Belastingdienst ruim 33.000 medewerkers. Als Douane en Toeslagen zijn ontvlochten zal dit ongeveer 26.000 zijn.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen.

Lees meer over de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

De directie Grote ondernemingen

De directie Grote ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen, non-profitorganisaties en zeer vermogende personen. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren.

Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units te weten Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht & Economische Handhaving, die worden aangestuurd door unitdirecteuren.

In 2021 heeft de directie GO haar visie vertaald naar de vernieuwde Uitvoerings- en toezichtstrategie. Deze strategie is vastgelegd in de leidraad Toezicht GO. De strategie is gericht op het behouden of positief beïnvloeden van de compliance van de klanten van GO, door middel van individuele klantbehandeling.

De bedrijven en organisaties die behandeld worden binnen de directie Grote ondernemingen kenmerken zich door grote economische en fiscale belangen, complexiteit in structuur en een hoogwaardige intermediaire ondersteuning. Deze bedrijven en organisaties zijn belangrijke leveranciers van financiële en nominatieve informatie ten behoeve van andere doelgroepen.

De uitstroom van ervaren medewerkers de afgelopen jaren, maakt dat de continuïteit van processen en de borging van kennis bijzondere aandacht vragen de komende jaren. Daarnaast is goede begeleiding van nieuwe medewerkers en collega's die hen inwerken belangrijk.

Onze medewerkers zijn trots op hun vakmanschap; zij zijn zich bewust dat het werk zich afspeelt in de politieke context en een groot uitstralingseffect kan hebben.

GO werkt in vijf regio’s en heeft daarnaast landelijk opererende units, te weten Invordering, Internationaal en Landelijk toezicht & Economische Handhaving. Samen ruim 2900 medewerkers.

Wat houdt de functie in?

De strategisch accountant GO S15 levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de directie GO. De functie kenmerkt zich door de complexiteit en diversiteit van de werkzaamheden. De strategisch accountant is gezaghebbend op zijn/haar vakgebied c.q. specialisme, en verbindt management en vaktechniek door bijdragen met een directiebrede of Belastingdienstbrede uitstraling.

Door de toenemende complexiteit van belastingwetgeving en de snelheid waarmee die moet worden geïntroduceerd en toegepast, is het van belang dat de directie GO functies heeft waarbij de desbetreffende medewerker een autoriteit op zijn vakgebied c.q. specialisme is. Iemand die door de vakgenoten wordt gezien als primus inter pares. Die op de hoogte is van de recente ontwikkelingen en de trends op het eigen vakgebied, deze uitdraagt en collega’s inspireert en begeleidt.

Wat voor iemand zoeken we?

Je bent gezaghebbend op het gebied van de accountancy. Zowel op het gebied van het huidige recht als op het gebied van de toekomstige ontwikkelingen. Je kunt je kennis toepassen in de klantbehandeling zoals die binnen GO wordt vormgegeven. Je neemt collega’s mee in de (internationale) ontwikkelingen binnen je vakgebied en bent een klankbord en inspiratiebron voor collega accountants, Vpb’ers, klantcoördinatoren, teamleiders en anderen.

Je hebt een eigen visie op de toekomst van je vakgebied c.q. specialisme, je toont een duidelijke zienswijze ten aanzien hiervan en verbindt deze aan andere vakgebieden.

Je bent op landelijk niveau actief met de actuele thema’s in je vakgebied waaronder de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht én de digitalisering en het gebruik van nieuwe tooling.Tevens signaleer je belangrijke politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen voor het topmanagement, vertaalt die naar je vakgebied/specialisme en informeert hier de andere stakeholders over.

Je werkt aan dossieroverstijgende vraagstukken en bent ook landelijk inzetbaar. Dit kan een breed scala aan werkzaamheden op het gebied van uitvoering, beleid en wetgeving omvatten en kan zowel vanuit de directie GO als daarbuiten geïnitieerd worden. Hiermee ben je een belangrijke verbindende schakel vanuit de individuele klantbehandeling metde fiscale vaktechniek en het management.

Het gaat hierbij om het leveren van een essentiële bijdrage aan strategische en/of gevoelige (fundamentele) vraagstukken met maatschappelijke en/of politiek bestuurlijke relevantie waarbij je in staat bent om de stakeholders richtinggevend te beïnvloeden en te adviseren bij het ontwikkelen en realiseren van de strategische (toezicht-) doelstellingen.

Naast het bovenstaande, draag je ook zélf bij aan de behandeling van een aantal politiek-gevoelige en fiscaal-inhoudelijk complexe(nationale en internationale)dossiers. Je bent in staat om complexe dossiers en risico’s te analyseren en daarmee te zorgen voor een passende behandeling van deze complexe dossiers. Vakinhoudelijk ben je sterk en andere accountants/fiscalisten en de senior-accountants/senior-fiscalisten maken tijdens hun werkzaamheden graag gebruik van jouw kennis, kunde en begeleiding. Je bent dus ook landelijk inzetbaar met jouw kennis en kunde.

Specifiek voor deze functie:

 • Je staat als registeraccountant ingeschreven in het NBA-register (en beschikt daarmee over het gevraagde WO werk- en denkniveau);
 • Je beschikt over minimaal 7 jaar actuele en relevante werkervaring als registeraccountant en bent een autoriteit op je vakgebied;
 • Je hebt ervaring met politiek gevoelige en fiscaal inhoudelijke complexe (nationale en internationale)dossiers, de behandeling van Topposten en complexe verrekenprijs problematiek en je beschikt over het netwerk om hier snel in te schakelen
 • Naast je kennis en ervaring op het gebied van accountancy beschik je over gedegen kennis en ervaring op het gebied van de vennootschapsbelasting waardoor je snel en gemakkelijk met collega’s in de vennootschapsbelasting kunt schakelen in dossiers met bijvoorbeeld complexe verrekenprijsproblematiek;
 • Het is een pré als je kennis en ervaring hebt opgedaan binnen verschillende werkverbanden zoals de uitvoeringspraktijk, kennisgroepen/coördinatiegroepen, op beleidsmatig terrein e.d.;
 • Het is een pré als je ervaring hebt met het concept van de individuele klantbehandeling;
 • Het is een pré als je ervaring hebt met het functioneel leiding geven aan een groep professionals.
 • Het is een pré als je een strategisch ontwikkelprogramma hebt afgerond.

Competenties

 • Oordeelsvorming
 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Klantgerichtheid

Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • Gevoel heeft voor politieke verhoudingen en bestuurlijke context van vraagstukken,
 • Zich makkelijk beweegt in netwerken, een verbinder isen gebruik maakt van de kennis en kunde van zijn/haar relevante omgeving,
 • Goed op de hoogte is van internationale en maatschappelijke ontwikkelingen, gegevens en handelwijzen in het kader van relevante criteria tegen elkaar afweegt en zo tot onderbouwende beoordelingen komt,
 • Zich verantwoordelijk gedraagt voor datgene waar hij/zij voor staat,
 • Voorbeeldgedrag vertoont en dat ook vraagt van anderen,
 • Het voortouw neemt en anderen daarin mee kan nemen,
 • Beschikt over bovengemiddeld inlevingsvermogen,
 • Aanspreekt en zelf aanspreekbaar is,
 • Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (goede beheersing Engels in woord en geschrift),
 • Aantoonbaarmobiel en flexibel is en bereid is het werk waar nodig op verschillende plekken uit te voeren.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij De Belastingdienst en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

De directie Grote ondernemingen is voor deze vacature nadrukkelijk op zoek naar kandidaten die de diversiteit binnen de directie vergroten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal  15
 • Maand­salaris Min €5.810 – Max. €8.163 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal Aantal uren per week 32
 • Maximaal Aantal uren per week 36
 • Standplaats: Breda, Eindhoven of Maastricht

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Reageren

Je reactie zien wij graag tegemoet vóór 02-04-2023. Stuur je motivatiebrief en actueel CV per mail onder vermelding van het vacaturenummer DGBD/GO- …… naar het emailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Informatie over de functie

Voor meer informatie kun je de volgende contactpersonen benaderen:

Over de vacature:

Niels Smetsers, plv. algemeen directeur Grote Ondernemingen, Telefoon: 06 5248 5517,
E: nat.smetsers@belastingdienst.nl

Over de sollicitatieprocedure:

Iris Huisman, MD adviseur Belastingdienst, Telefoon: 06 50185553

E: i.huisman@minfin.nl

Een (ontwikkel)assessment en een draagvlak gesprek maken onderdeel uit van de procedure. Tevens kunnen referenties worden opgevraagd.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met:
De juiste baan voor jou?