• Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal
  • Website
Gemeente Roosendaal

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Geplaatst op 26 mei 2023
  • Roosendaal
  • Overig
  • Reageren voor 18 juni 2033

Wij zijn op zoek naar een gemeentesecretaris/algemeen directeur die visie heeft op autonomie en met enthousiasme, betrokkenheid en lef aan de slag wil gaan in Roosendaal.

Welkom in Roosendaal! Wij zijn geen gewone gemeente, wij zijn Roosendaal. Dit is het begin van ons wervingsfilmpje voor toekomstige ambtenaren. Bij ons werk je autonomer en draag je verantwoordelijkheid. We streven ernaar om de vragen van onze inwoners, ondernemers en instellingen naar tevredenheid te beantwoorden en de grote ambities van het bestuur te realiseren.

Gelegen in de Brabantse Stedenrij op de scheiding tussen zand en klei en hoog en laag leven bijna 80.000 inwoners in de dorpskernen Heerle, Moerstraten, Nispen, Wouw, en Wouwse Plantage en de stad Roosendaal. Samen vormen zij de gemeente Roosendaal. Een gemeente die strategisch gelegen is binnen de regio West-Brabant en te midden van een dynamisch krachtenveld van de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. Op een kruising van belangrijke achterlandverbindingen in zowel de noord-zuid als oost-west richting. De ligging van Roosendaal en de combinatie van stad en dorpen zorgen voor een grote variatie aan vraagstukken voor de gemeentelijke organisatie.

Jouw profiel

Dankzij jouw uitgebreide ervaring in leidinggeven en jouw sterke persoonlijkheid ben jij als geen ander bekend met werken binnen een netwerkorganisatie. Als mensgerichte leider neem jij het voortouw wanneer nodig en treed je op de achtergrond wanneer dat beter uitkomt. Met jouw empathisch vermogen heb je snel door wat er speelt in het politiek-bestuurlijke veld en binnen de organisatie. Dankzij jouw analytische vaardigheden weet je scherpte aan te brengen bij de verschillende ontwikkelingen binnen de gemeente. Feedback geven en ontvangen behoren tot jouw kernkwaliteiten. Je fungeert niet als scheidsrechter, maar als iemand die bestuur, politiek en de organisatie dichter bij elkaar brengt. Je hebt een realistische kijk op de ontwikkelingen, ambities en mogelijkheden van het bestuur en de organisatie, en je weet deze op een constructieve manier naar voren te brengen.

Je straalt vertrouwen uit, waardoor zowel het bestuur als de medewerkers jou weten te vinden bij urgente kwesties. Tegelijkertijd zorg je ervoor dat je de problemen niet alleen oplost, maar in gezamenlijkheid. Je ondersteunt het directieteam in hun aanpak en vormt samen een collegiaal team. Met jouw helikopterview kun je boven de partijen staan en het overzicht behouden.

Bovendien toon je besluitvaardigheid, daadkracht en de vaardigheid om helderheid te verschaffen, waarbij je tevens fungeert als een betrouwbare sparringpartner voor het bestuur. Je bent gewend om te werken in een informele, open organisatie met korte lijnen. Zelf ben je ondernemend en zakelijk ingesteld.

Verder ben je authentiek en heb je ervaring met organisatieontwikkeling. Je bent niet iemand die het wiel helemaal opnieuw wil uitvinden, maar je bent pragmatisch genoeg om met een organische aanpak de energie en betrokkenheid binnen de organisatie te behouden en de ambities van het bestuur op een realistische manier te ondersteunen.

Kortom, we zijn op zoek naar ervaren en talentvolle leiders die vanuit hun eigen authenticiteit enthousiast worden van de warme en open cultuur binnen onze organisatie, en die het verschil willen maken in Roosendaal.

Meer weten over de rol van gemeentesecretaris?

Roosendaal: ‘Zij aan zij’ groeien naar een bloeiende gemeente

Roosendaal is vastberaden om samen met ondernemers, burgers en organisaties aan de slag te gaan en een sprong te maken naar een gemeente met meer dan 100.000 inwoners. We erkennen de uitdagingen zoals armoede, jeugdcriminaliteit en andere stedelijke vraagstukken die onze aandacht vragen. Met het streven naar een inclusievere samenleving zetten we in op gelijke kansen voor iedereen, zodat niemand buitengesloten wordt.

Het nieuwe HUIS van Roosendaal, met zijn open en transparante ruimten en heldere communicatie op menselijke maat, draagt bij aan onze ambitie om een betrouwbare overheid te zijn. Samen met bedrijven willen we bouwen, vernieuwen en innoveren, om zo het economisch klimaat in Roosendaal te optimaliseren.

Meer informatie over onze ambitieuze plannen is te vinden in het ambitieakkoord:

Een dynamische en resultaatgerichte organisatie

Onze gemeentelijke organisatie is gericht op het tijdig en proactief inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Op die manier zorgen we ervoor dat het gemeentebestuur optimaal ondersteund wordt bij het bereiken van maatschappelijke doelen die aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.

Wij geloven in het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij onze ruim 550 medewerkers, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit leidt tot meer motivatie, werkplezier en betere resultaten. We moedigen voortdurend initiatief en probleemoplossend vermogen aan. Daarnaast hechten we er waarde aan dat we intern handelen zoals we dat van onze inwoners vragen. Als we willen dat zij meer verantwoordelijkheid nemen, samenredzaam zijn en met ons meedenken en beslissen, moeten we dat zelf ook intern laten zien.

Onze organisatie is plat en flexibel, met autonome groepen die direct samenwerken met onze vierkoppige directie. We streven naar optimale samenwerking op afstand waar mogelijk, en nabijheid wanneer dat beter is. Elke groep maakt concrete afspraken over de resultaten van het inhoudelijke werk. Daarnaast hebben ze ook verantwoordelijkheden op het gebied van HR, financiën, bereikbaarheid en communicatie. Om deze groepen en de directie te ondersteunen, hebben we verschillende ondersteunende rollen binnen de organisatie, zoals programmaregisseurs, groepsontwikkelaars, bestuursadviseurs en HR-adviseurs.

Ben je enthousiast geworden?

Gemeente Roosendaal laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv en motivatie (beide in pdf) uiterlijk 17 juni te uploaden via www.colourfulpeople.nl. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, senior partner bij Colourful People via 06 46 08 13 32. De voorselectiegesprekken zijn gepland op 21 en 22 juni. De selectiegesprekken bij gemeente Roosendaal zijn gepland op 10 en 14 juli.

Als je dit profiel leest, maar niet over alle gevraagde eigenschappen of ervaring beschikt en wel over de drive en kwaliteiten die passen bij onze uitdagingen, dan nodigen we je toch uit om te solliciteren.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met:
De juiste baan voor jou?