Mores.online

Kwartiermaker

Geplaatst op 12 september 2022
 • HBO/WO
 • 8-16 uur
 • Op zzp-basis
 • Reageren voor 25 september 2022

Mores.online is het centrale, gezamenlijke meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector. De werkzaamheden van de stichting bestaan uit enerzijds het afhandelen van meldingen op het gebied van ongewenst gedrag en anderzijds het geven van beleidsadvies. De taak van Mores.online heeft een grote vlucht genomen en de verwachting is dat Mores.online de komende jaren structurele financiering ontvangt. Op dit moment wordt gewerkt aan verdere professionalisering van de organisatie en wordt voor de doorontwikkeling van de organisatie en voor de ondersteuning van het bestuur bij meer operationele taken een kwartiermaker gezocht. De kwartiermaker rapporteert aan de voorzitter.


Taken 

 • Opstellen en implementeren van een organisatieplan
 • Opstellen van een meerjarenplan en -begroting, en een jaarplan en -begroting, op kwartaalniveau uitgesplitst
 • Contact met de vertrouwenspersonen over voortgang en kosten van de meldingen
 • Behandelen van binnenkomende verzoeken/mail, zo nodig in afstemming met het bestuur
 • Mede voorbereiden van de bestuursvergaderingen
 • Het leveren van input voor een vaste invulling van de rol van kwartiermaker 
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur


Functie-eisen

 • Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering van een stichting
 • Kan goed omgaan met gevoelige thematiek 
 • Kan goed schakelen tussen strategische en meer operationele onderwerpen 
 • Is goed in staat zelfstandig te opereren en om de verbinding met het bestuur te behouden
 • Werkervaring in de culturele sector 
 • HBO/WO-werk- en denkniveau


Competenties

 • Verbindend 
 • Besluitvaardig
 • Integer
 • Analytisch sterk
 • Bestuurlijk-politieke sensitiviteit
 • Praktisch ingesteld


Lengte en duur van de opdracht

1 à 2 dagen per week voor de duur van 6 maanden. Het kunnen aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde. Invulling op ZZP-basis. 


Standplaats: 

Werk vanuit huis, bestuursvergadering vanuit Amsterdam.


Solliciteren: 

U kunt tot en met zondag 25 september 2022 solliciteren met een sollicitatiebrief en CV gericht aan de voorzitter van Mores.online, via info@mores.online. De gesprekken worden gepland in de week van 10 oktober.


Heb je vragen?

Neem dan contact op met:
De juiste baan voor jou?