• Opdrachtgever: Design Academy Eindhoven
 • Website
Design Academy Eindhoven

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Geplaatst op 01 november 2022
 • Eindhoven
 • Reageren voor 23 november 2022

Een wereld waarin design een prominente rol speelt, is een betere wereld. Hiervoor zet Design Academy Eindhoven zich in. Daarom is Design Academy Eindhoven op zoek naar een daadkrachtig voorzitter en een betrokken lid met onderwijservaring voor de Raad van Toezicht.

Design Academy Eindhoven (DAE) is een van 's werelds meest toonaangevende designscholen, internationaal erkend om haar vooruitstrevende en gerenommeerde docenten en alumni. Al meer dan 70 jaar leidt de school aankomende ontwerpers op om het verschil te maken in de wereld. Vanuit oprechte verwondering en fascinatie verbinden deze studenten zich met de samenleving om hen heen. Zo drukken ze hun stempel op de toekomst door vrij en open te denken over wat design kan doen en door design consequent te onderzoeken als een instrument voor materiële, sociale en duurzame innovatie en verandering.

Vandaag de dag is DAE de thuisbasis van een gemeenschap van vele nationaliteiten en culturen. Een gemeenschap die alle ruimte biedt om persoonlijke perspectieven op de wereld te vertalen naar betekenisvolle en gedurfde ontwerpen. Zij worden hierin begeleid door een team aan deskundige ontwerpers, architecten, onderzoekers, schrijvers en curatoren, allen zeer actief binnen de academie en in het werkveld.

DAE is een University of the Arts, die zowel BA als MA aanbiedt. Parallel aan de onderwijsprogramma's biedt DAE internationale lectoraten/professorships die gericht zijn op collectieve onderzoeksprojecten. Fundamenteel voor DAE zijn de gedeelde politieke waarden van een inclusieve samenleving die diversiteit in elk aspect omarmt. Daarnaast maakt de hybride, conceptuele en internationale benadering van design het curriculum van DAE onderscheidend.

DAE telt van oudsher veel internationale studenten. Momenteel studeren circa 800 jonge mensen bij DAE met 80 procent van internationale origine. Daardoor draagt DAE bij aan het krachtige internationale imago van Dutch Design. Daarnaast hecht DAE zoals, hierboven al gesteld, groot belang aan een inclusief, open en sociaal veilig klimaat, waarbij de grote diversiteit erkend wordt en er voor ieder ruimte is om mee te doen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht volgt de Branchecode Goed Bestuur HBO en heeft primair de volgende formele taken:

 • Het zorgen voor een goed functionerend toezicht op het beleid van DAE en de algemene gang van zaken.
 • Het ondersteunen van het CvB als adviseur, klankbord en sparringpartner.
 • Het goedkeuren van de begroting (meerjarenbegrotingen, de jaarrekening en het strategisch beleidsplan (meerjarenbeleidsplannen).
 • Een goede invulling van de rol als werkgever en zorgen voor een goed kunnen functioneren van het CvB.

De RvT maakt daarbij gebruik van twee vaste commissies: de Auditcommissie en de Renumeratiecommissie.De Raad van Toezicht bestaat op dit moment - inclusief de voorzitter - uit zes leden. Binnenkort zal naast de voorzitter een zittend lid vanwege het verlopen van de zittingstermijn aftreden.

Bij de samenstelling van de RvT wordt gekeken naar een optimale mix van kennis, kunde en vaardigheden, persoonlijkheden, ervaringen en diversiteit in brede zin zoals gender, leeftijd, culturele achtergrond en regionale achtergrond. Verder is ieder lid in principe bereid twee zittingsperiodes van elk vier jaar deel te nemen aan de RvT.

Van de nieuwe leden verwachten wij dat zij naast een specifiek profiel, voldoen aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals hieronder geschetst:

 • Affiniteit met en/of kennis van het onderwijs en/of de branches waarvoor DAE opleidt zoals de culturele sector;
 • Voldoende inzicht in taken en rollen van zowel RvT als bestuur en bekendheid met good governance;
 • Gevoel voor de dynamiek in de samenleving en de doorwerking daarvan binnen DAE;
 • Expertise om de werkgeversrol adequaat in te vullen met een balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Het vermogen om een goede sparringpartner voor de bestuurders te zijn;
 • Eigenschappen als kritische zelfreflectie en zelfcorrectie;
 • Integriteit, organisatiesensitiviteit, een streven naar samenwerking en inclusie en een onafhankelijk oordeelsvermogen;
 • Een relevant netwerk voor het eigen aandachtsgebied;
 • Voldoende flexibele tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap en zichtbaar te zijn voor de gemeenschap binnen DAE;
 • Een goede beheersing van de Engelse taal, aangezien de vergaderingen in het Engels zijn.

Wie zoeken wij als voorzitter?

Wij zoeken voor de rol van voorzitter kandidaten die zich herkennen in het volgende profiel:

 • Je hebt een achtergrond in of een sterke verbinding met de culturele sector;
 • Je hebt een natuurlijke, gezaghebbende uitstraling, een breed netwerk in de culturele sector en weet wat er (politiek/beleidsmatig) speelt;
 • Je bent een ervaren en onafhankelijk toezichthouder met een scherp oog voor governance en onderlinge verhoudingen;
 • Je leidt vergaderingen effectief en soepel, waarbij je zorgt voor optimale participatie van alle leden en heldere, actieve besluitvorming;
 • Je bent verbindend, open en empathisch in je leiderschap;
 • Je bent besluitvaardig, daadkrachtig en ziet toe op de naleving van afspraken;
 • Je bent niet formalistisch en weet goed te opereren in een informele sfeer;
 • Je bent zichtbaar en herkenbaar voor de gemeenschap van DAE;
 • Je bent in staat DAE extern representatief te vertegenwoordigen;
 • Je hebt oog voor en onderschrijft de lange termijn koers van DAE;
 • Je bent analytisch sterk en weet bij meningsverschillen oplossingsgericht te werk te gaan;
 • Je hebt een visie, maar bent diplomatiek en terughoudend in je optreden;
 • Je hebt voldoende tijd en ruimte om naast de formele verplichtingen je rol als sparringpartner goed te vervullen en te zorgen voor een soepel samenspel met het CvB.

Wie zoeken wij als lid?

Wij zoeken voor de rol van lid kandidaten die zich herkennen in onderstaande beschrijving:

Voor DAE zoeken wij ook een lid RvT. Liefst met kennis van het reilen en zeilen in het hoger onderwijs (HBO of WO) - hetzij door er te hebben gewerkt, ofwel als toezichthouder in portefeuille te hebben gehad.Juridisch-financiële affiniteit en/of kennis van innovatie en digitalisering vormen een sterke pré. Kandidaten moeten affiniteit hebben met de creatieve academie en gevoel bij de student. Daarnaast wordt dit lid benoemd in overleg met de MR en verwachten wij een extra betrokkenheid bij de gemeenschap van studenten, docenten en medewerkers. Dit lid neemt hoogstwaarschijnlijk plaats in de Auditcommissie.

Voor een van de vacatures is het een pré als er sprake is van een netwerk in de regio Eindhoven. Voor beide rollen is het van fundamenteel belang dat men een teamplayer is en een goede communicator die graag afstemt met collega toezichthouders. Voor beide rollen geldt eveneens dat men oog dient te hebben voor de waarde van inclusie, gelijkwaardigheid en diversiteit en deze omarmt en nastreeft.

Tijdbesteding en honorarium

Onder normale omstandigheden zijn er jaarlijks zes bijeenkomsten van de RvT. Daarnaast zijn er voor de Auditcommissie en Remuneratiecommissie circa twee keer per jaar extra vergaderingen. Voor beide functies geldt dat er een passende honorering is conform de Wet Normering Topinkomensmet daarnaast vergoeding voor reiskosten.

Geïnteresseerd?

DAE laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de procedure en DAE kun je contact opnemen met Naima Azough, partner bij Colourful People (06-43449717) of n.azough@colourfulpeople.nl.

Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk woensdag 23 november 2022 te uploaden via de ‘solliciteer’ knop onderaan deze pagina.Heb je vragen?

Neem dan contact op met:
De juiste baan voor jou?