• Opdrachtgever: Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R)
 • Website
Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R)

Twee leden Raad van Toezicht

Geplaatst op 05 september 2022
 • Tiel
 • Reageren voor 01 oktober 2022

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland is op zoek naar frisse, sprankelende kandidaten die door hun ervaring en betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan de positionering van OPO-R. Heb jij visie op de positie van het openbaar primair onderwijs en heb jij hart voor kansengelijkheid? Dan zijn we op zoek naar jou!

Door het ontstaan van vacatures in de raad, zijn wij op zoek naar twee nieuwe toezichthouders.

Uitdagingen voor de komende tijd:

 • de kwaliteit van OPO-R naar een hoger plan tillen in een complexe omgeving,
 • zorgen voor excellente kwaliteit van het onderwijs in een omgeving waarbij leerlingen aantallen zullen afnemen. Het tegengaan van verdeeldheid en versnippering, door het aangaan van duurzame verbindingen,
 • voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om openbaar onderwijs om zodoende de aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van OPO-R te vergroten voor leraren, leerlingen en ouders,
 • de omgeving van de scholen meer betrekken bij de ontwikkelingen van OPO-R en samenwerkingsrelaties intensiveren met diverse maatschappelijke instellingen en de buurt,
 • nieuwe huisvesting voor twee scholen in goede banen leiden.


Profiel nieuwe toezichthouders
Om de hier bovengenoemde uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is de raad op zoek naar nieuwe leden die hierin een bijdrage kunnen leveren. Wij zoeken frisse, sprankelende kandidaten die door hun ervaring en betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan de positionering van OPO-R. Heb jij visie op de positie van het openbaar primair onderwijs en heb jij hart voor kansengelijkheid? Dan zijn we op zoek naar jou!
Voor de ontstane vacatures zijn wij op zoek naar kandidaten met een onderwijshart, waarbij we voor één vacature ook iemand zoeken met een juridische achtergrond.


Persoonlijk profiel
Je bent iemand die buiten naar binnen brengt door bijvoorbeeld jouw kennis van de belevingswereld van leerlingen in het primair onderwijs. Het liefst heb je ervaring opgedaan in een maatschappelijke organisatie zoals bijvoorbeeld de kunst- en cultuursector, de zorg, het welzijn, de gemeente of jeugdzorg. Je hebt ervaring met of visie op onderwijsvernieuwing of innovatie en bent in staat om het bestuur te inspireren en enthousiasmeren. Je staat er open voor om een actieve rol te spelen en bent in staat om verbindingen aan te gaan. Door jouw open houding en heldere communicatie dwing je respect af. Je gaat uit van vertrouwen.
Ervaring in een toezichthoudende rol is geen vereiste, als je verder voldoet aan de gevraagde competenties. Diversiteit staat hoog in het vaandel en mensen met een kleurrijke achtergrond zijn welkom.
Gevraagde competenties;

 • Open vizier en helicopterview,
 • Is zichtbaar en positief ingesteld,
 • Is betrokken en autonoom,
 • Is onderzoekend en stelt de juiste vragen,
 • Sturend op hoofdlijnen,
 • Rolvastheid.


De organisatie
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland bestaat uit 11 openbare basisscholen, waarvan 5 in Tiel, 4 in Culemborg en 1 in Wadenoijen. De stichting heeft in Tiel ook een school voor speciaal basisonderwijs. De stichting heeft in Tiel ook een school voor speciaal basisonderwijs. Jaarlijks bezoeken ruim 1700 leerlingen een school van OPO-R. De stichting heeft ca. 200 medewerkers in dienst. Als openbare scholen staan we open voor iedereen in de samenleving, ongeacht geloofsovertuiging of identiteit. Iedereen is welkom zolang er respect is voor de verschillen tussen mensen.


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is een zelfstandige orgaan met een eigen verantwoordelijkheid. De kwaliteit van het functioneren van de Raad van Toezicht hoort ook tot die eigen verantwoordelijkheid.

Taken Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur. Het toezicht bestaat tenminste uit:

 • het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan;
 • het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen;
 • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen, die vallen onder het Stichtingsbestuur, verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs.

Bij het uitoefenen van deze taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.

De Raad van Toezicht geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord voor het bestuur.
Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar het visie document van de raad van toezicht.


Interesse?
Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland laat zich in deze procedure adviseren door Colourful People. Hatice Türkmen, partner bij Colouful People geeft graag antwoord op al uw vragen. Zij is bereikbaar op h.turkmen@colourfulpeople.nl of mobiel op 06-46081232. Reacties zijn welkom via de solliciteerbutton met een CV en motivatiebrief.


De reactietermijn voor deze functie loopt tot en met 30 september 2022.


De voorselectiegesprekken zijn gepland op 5 en 6 oktober 2022.


De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 19 oktober 2022.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met:
De juiste baan voor jou?