DI(Y) Werven en Selecteren: ruimte maken voor inclusie

  • Geplaatst op: 15-03-2023

Een goed begin is al de helft

Veel organisaties hebben diversiteit en inclusie hoog op de agenda staan, toch zit er een groot verschil tussen praten over inclusie en praten over inclusie als abstract begrip. Namelijk: het daadwerkelijk met elkaar praten over de inhoud, over wat inclusie betekent binnen de hele organisatie. Wil je in de organisatie inclusief gaan werven en selecteren? Dan moet dit ‘inclusief-willen-zijn’ doorleeft worden in de hele organisatie.

Praat over de moeite

Werk maken van inclusie vraagt moed: de moed om dingen bespreekbaar te maken en een veilige omgeving hiervoor te creëren. Samen groeien betekent namelijk dat je ook fouten moet kunnen maken, dat je in huis vrijuit mag spreken, om er samen van te leren. Het is immers moeilijk om je bewust te worden van je onbewuste vooroordelen of stereotyperende zienswijze, als die nooit bespreekbaar worden gemaakt.

Vervolgens zal je met elkaar na moeten denken over de organisatie die je wil zijn en waarom diversiteit en inclusie hierin een onmisbaar onderdeel is. Het is van belang om deze motivatie te waarborgen door het vast te leggen in je strategie, visie én missie en het daarmee te verbinden met je kernwaarden.

"Werk maken van inclusie vraagt moed"

Vraag advies

Dit zijn geen simpele processen, het gesprek over diversiteit en inclusie kan schuring opleveren binnen de organisatie. Daarnaast vraagt het proces ook om reflectief vermogen om ook je eigen (voor)oordelen en aannames over mensen die anders zijn dan jij te ontdekken. Wees dan ook niet bang om bij die eerste stappen advies in te roepen en je te laten begeleiden in het op gang brengen van het gesprek. Een externe professional brengt niet alleen de nodige expertise mee, maar kan je ook de spiegel voorhouden.

Werven is verbinden

Een goede tip om je netwerk uit te breiden, is om breder te kijken dan je gewend bent. We zijn allemaal geneigd om slechts contact te maken met mensen die op ons lijken. Lukt het je ook om, vanuit dit bewustzijn, meer diverse connecties te leggen en je netwerk te verrijken?

Dat we vooral makkelijk contact maken met mensen die op ons lijken, geldt uiteraard ook voor de kandidaten die je binnen wilt halen. Het is veel makkelijker om een connectie te voelen met een organisatie, wanneer je jezelf gepresenteerd ziet. Oftewel: diversiteit leidt tot meer diversiteit.

"Diversiteit leidt tot meer diversiteit"

Op basis van dit menselijke gedrag, het zoeken naar verbinding, kun je heel bewust keuzes maken in wat je laat zien over je organisatie. Zorg ervoor dat als kandidaten op zoek gaan naar jouw organisatie, ze ook iets vinden waar ze enthousiast van worden. Bijvoorbeeld door verhalen of foto’s te delen die zorgen voor een inclusieve beeldvorming.

Daarnaast kun je ook de diversiteit in je organisatie gebruiken om actief een andere doelgroep te bereiken. Vraag collega’s met verschillende achtergronden en perspectieven een vacature te verspreiden en in hun netwerk rond te kijken. Zo maak je gebruik van het sociale kapitaal dat je al in huis hebt. Daarom is het ook belangrijk om je recruitment team zo divers mogelijk in te richten, iedereen brengt weer een eigen arsenaal aan ideeën, connecties en kanalen in, waarmee je een meer diverse groep mensen aanspreekt.

In het kort

Maak ruimte voor diversiteit, zoek verbinding en toon de ruimte die je hebt gemaakt. Zo verander je ‘we kunnen ze niet vinden’ in een heel scala aan nieuwe kandidaten met unieke perspectieven die jouw organisatie verder kunnen helpen.

Wil je meer weten over dit onderwerp of zelf aan de slag met het Divers en Inclusief werven? In dat geval staan de D&I consultants van Colourful People je graag te woord: www.colourfulpeople.nl.