DI(Y) Werven en Selecteren: Inclusief toezichthouden

Toezichthouden als een professie met een maatschappelijke opdracht

De Raad van Toezicht, of ieder ander toezichtsorgaan, heeft namens de maatschappij de taak om het reilen en zeilen van een organisatie in de gaten te houden. Om namens de maatschappij een organisatie te kunnen toetsen, is het waardevol om zoveel mogelijk perspectieven aan tafel te hebben. Toezichthouden heeft namelijk alles te maken met zien, dus is het van belang om blinde vlekken te voorkomen en is een Raad van Toezicht gebaat bij een veelvoud aan perspectieven.

Zo zien we dat toezichtsorganen steeds meer worden ingericht op het waarborgenvan en ruimte geven aan diversiteit en inclusie. Twee van de ontwikkelingen die hieraan bijdragen willen we hieronder uitlichten: de groei van professionaliteit enhet waardengedreven toezicht houden.

Opereert jouw Raad van Toezicht al vanuit de waardering voor het toezichthouden als een vak met een maatschappelijke opdracht?

Van liefdadigheid naar verantwoordelijkheid

inclusie

Deze verschuiving van de ouderwetse erebaan naar verantwoordelijkheid betekent ook dat niet langer wordt verwacht dat nieuwe leden van de Raad van Toezicht eerst een jaartje in stilte toekijken. Natuurlijk moet je goed kunnen luisteren, maar je moet ook je eigen standpunt en perspectief kunnen verwoorden. Juist die verfrissende blik en uniciteit van een kandidaat die een ander perspectief inbrengt is van groot belang voor een eigentijdse Raad van Toezicht.

Waarden gedreven

waardenperspectief

Deze nieuwe focus op waardengedreven toezicht houden, schept meer ruimte voor diversiteit. Immers, wil je waarde toevoegen voor de doelgroepen die je bedient, dan isverbondenheid met die doelgroepen van essentieel belang.

Het bewust handelen vanuit bepaalde waarden helpt bij het maken van belangrijke beslissingen, je kunt deze waarden als eenblauwdruk naast je handelen houden om die te toetsen. Inclusie kan een van die waarden zijn die mee wordt genomen in de blauwdruk voor het toezicht houden, bijvoorbeeld omdat je als organisatie vindt dat íedereen recht heeft op zorg, een huis, een netwerk, onderwijs, representatie of …

De kwaliteit van toezichthouden wordt versterkt als de waarden van de organisatie samenvallen met het eigen morele kompas van de toezichthouders. Het bewust zijn van de eigen waarden als toezichthouder enhet met enige regelmaat in gesprek gaan over de waarden van de organisatie in verhouding tot die van het individu, helpt om sterk waardengedreven toezicht te houden.

De nieuwe Raad van Toezicht is waardengedreven en bestaat uit een diversiteit van veelzijdige professionals die vanuit eigen perspectief kunnen aansluiten bij de maatschappij.

Geldt dit ook voor jouw Raad van Toezicht?

Wil je meer weten over dit onderwerp of zelf aan de slag met het Divers en Inclusief werven? In dat geval staan de D&I consultants van Colourful People je graag te woord: www.colourfulpeople.nl.