Inclusieve vacature: Schrijven op Gender

  • Geplaatst op: 09-11-2022

Een vacature uitzetten via een platform als Colourful jobs is natuurlijk een goed begin, maar het is geen garantie. Zelfs al ziet een grote diversiteit aan mensen jouw vacature, dat betekent nog niet dat ze zich er ook allemaal door aangesproken voelen. Hoe schrijf je nu een inclusieve vacature? In dit artikel geef ik een paar basistips over hoe je specifiek op het gebied van gender bewustere keuzes kunt maken in het opstellen van je vacature.

Alleen the must-haves

Met enige regelmaat krijgen wij mail van vrouwen op zoek naar een nieuwe functie. Ze weten heel goed wat ze willen, maar ze missen de ervaring, of hebben nog niet eerder in die specifieke branche gewerkt, of hebben geen rijbewijs of… Uit intern onderzoek bij Hewlett Packard (HP) blijkt dat mannen al reageren op een vacature waarbij ze 60% matchen met het functieprofiel, terwijl vrouwen pas reageren als ze 100% matchen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit niets te maken met onzekerheid, zoals je misschien geneigd bent om te denken. Vrouwen zijn gesocialiseerd om “de regels” te volgen (Tara Mohr, 2014). Echter, een functieprofiel is vaak een wensenlijstje en bestaat niet alleen uit harde eisen. Het is daarom goed om potentieel geschikte kandidaten met twijfels tegemoet te komen door de profielbeschrijving te beperken tot een aantal must-haves. Kandidaten kunnen namelijk altijd nog een hoop bij leren ‘on the job’ en dit kun je eventueel ook specifiek benoemen, zo vis je in een veel grotere vijver.

Functie-eis naar gedrag

Een andere manier waarop je de angel uit een intimiderende eisenlijst kunt halen, is door functie-eisen niet op te schrijven als eigenschappen maar als gedrag. Dus in plaats van ‘je bent besluitvaardig’ maak je er van ‘je bent in staat/je bent bereid om keuzes te maken wanneer je dilemma’s tegenkomt.’ Gedrag is immers iets wat je aan kan meten of kan leren, met eigenschappen is dat een stuk lastiger. Zo voorkom je dat iemand zijn eigen kunnen onderschat in een lichte identiteitscrises: “ben ik daadwerkelijk besluitvaardig?”

Gender specifieke woorden

Ons taalgebruik is alles behalve genderneutraal. Onderzoek laat zelfs zien dat er verschillende (stereo)typische mannelijke en vrouwelijke karakteristieken zijn waar specifiek vrouwen, dan wel mannen, zich mee identificeren. Vrouwelijke woorden zijn bijvoorbeeld: betrouwbaar, creatief, enthousiast, verantwoordelijk en communicatief. Mannelijke woorden zijn onder andere: besluitvaardig, competent, doeltreffend, ondernemend en resultaatgericht. Welke woorden hebben de overhand in jouw vacature? Kun je deze in balans krijgen of eventueel op zoek gaan naar een meer neutraal synoniem? Ook hier is het herschrijven naar gedrag een goede oplossing voor gegenderde competenties waar je niet omheen kunt.

Neutrale functietitel

Kijk goed naar de functietitel bovenaan je vacature, bevat deze mogelijk een stereotype idee over wie er geschikt zou zijn voor de functie? Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een zuster of een verpleegkundige? Een politieman of een politieagent? Bevat de functietitel toch nog een connotatie die mogelijk mensen zou kunnen weerhouden te reageren, voeg dan (M/V/X) toe: chauffeur (M/V/X) of acteur/actrice (M/V/X)

Hij/zij/die = jij

Vermijd het binaire hij/zij aanspreken in een vacature door de potentiële kandidaat direct aan te spreken met jij of eventueel u. Op deze manier spreek je iedereen aan, vermijd je eventuele vooroordelen over wie er geschikt zou zijn voor de functie en je tekst wordt er ook direct actiever van.

Lees je eigen vacatures nog eens na en ga aan de slag met taalgebruik waarmee je iedereen aanspreekt, of probeer zelfs een beetje te spelen met het aantrekken van jouw culture add vanaf het begin. Meer leren? In het samenstellen van dit artikel hadden wij naast onze eigen ervaring heel veel aan het gratis ebook van Esther Mollema en Jantien van Driel.