Het is slechts een hype.

  • Geplaatst op: 21-12-2022

'Je kan de hype gebruiken als een kans om de vraag naar binnen te halen en echt stappen te maken.'

Praktijk:
De roep komt van die “woke-types” bij HR, ‘We moeten meer diversiteit in onze organisatie!” de directeur wuift het weg, “Daar gaan we toch niet in mee, diversiteit en inclusie is slechts een hype.’

Roeli:
‘De diversiteitsindustrie…’

Ikram:
‘Hier spreekt een soort ongemak uit, toch? Organisaties interpreteren het als een hype en voelen de druk om invulling te geven aan inclusie en diversiteit. Dus voor de bühne gaan ze er iets mee doen, maar intrinsiek wordt niet altijd het belang gevoeld of begrepen.’

Roeli:
‘Het begint daarom denk ik bij de waarom vraag: waarom ga je aan de slag met diversiteit en inclusie? Wat levert het je op? Wat is je motivatie? Is dat omdat het moet? Omdat iedereen in de buitenwereld het zegt? Of is het iets waarvan je zegt: “Dat hoort gewoon bij ons bedrijf?” Waar zitten je drijfveren? Ik vind die waarom vraag nog steeds de meest essentiële vraag die een organisatie zichzelf moet stellen en dat je als organisatie ook de moed moet hebben om, als je daar geen goed antwoord op kan geven, te zeggen: “Nou dan stoppen we er ook mee.” Ik was laatst bij een organisatie waarbij ik voelde dat ze inclusie en diversiteit niet omarmden. Ik vond het voorbereidende gesprek met ze heel ongemakkelijk, ik kreeg de vraag niet scherp en ik kon niet de vinger erop krijgen waarom ze het wilden. Omdat het ministerie het zegt? Of omdat ze zelf echt intrinsiek het belang voelden?’

Ikram:
‘Toch kan zo’n bedrijf er ook voor kiezen om jou überhaupt niet uit te nodigen, ze willen blijkbaar toch weten waarom ze dit willen.’

Roeli:
‘Dat zou je denken, maar eigenlijk heb ik het gevoel dat ze deze vraag hebben gesteld om uitstel te creëren. Op deze manier hoeven ze namelijk nog geen concrete afspraken met elkaar te maken. Ik vind het dus inderdaad wel een beetje een hype, omdat ik denk dat veel bedrijven alleen meedoen omdat het goed staat op de website en in de missie.’

Ikram:
‘Klopt. De cynische kant is: er zijn bedrijven die gewoon mee rennen. Maar je kan de hype dus ook gebruiken als een kans om de vraag naar binnen te halen en echt stappen te maken. Overigens zien we ook genoeg voorbeelden van organisaties die de waarom-vraag aangaan, het antwoord vervolgens deel maken van hun strategie en daar concrete plannen op maken.’

Roeli:
‘Zeker, en begrijp me goed, het feit dat diversiteit en inclusie momenteel een hype is, wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Het spanningsveld zit in of je als organisatie ook echt bereid bent serieus om te gaan met de waarde achter de hype.’

'Het feit dat diversiteit en inclusie momenteel een hype is, wil niet zeggen dat het niet belangrijk is.'

Ikram:
‘Ja, wat dat betreft is het net zoals met duurzaamheid, dat komt nu ook over als een hype, maar dat wil niet zeggen dat de issues erachter niet ontzettend urgent zijn.’

Roeli:
‘Verandering moet misschien ook wel als een hype beginnen, je moet misschien wel eerst heel veel rumoer creëren. Dat het een hype is geeft gelukkig ook wel aan dat er nu steeds meer over nagedacht wordt. Het laat zien dat steeds meer bedrijven zich ook realiseren dat ze eigenlijk echt iets missen. Dat zie ik in de publieke sector misschien nog wel meer dan in de bedrijven sector, organisaties die zeggen: “Het kan toch niet waar zijn dat wij midden in Amsterdam West zitten en we hebben een docenten team wat alleen maar uit witte Nederlanders bestaat?” Dus de hype helpt ook om mensen bewust te maken van, en invulling te geven aan, diversiteit en inclusie.’

Ikram:
‘De hype rondom diversiteit en inclusie is wat dat betreft echt een aanmoediging. Pak die wind, pak die golf... dan kom je verder!’