DI(Y) Werven en Selecteren: Culture fit of Culture add?

Toen de jongeman binnenkwam was er direct een klik, er werd gelachen en na de formaliteiten ontdekten ze al snel dat hij ook mee zou kunnen in de wielergroep van het bedrijf. De vrouw, moeder van een drietal kinderen, was absoluut beleefd en vriendelijk. Echter, toen ze vroegen wat haar man voor werk deed, was de reactie wat ongemakkelijk. Ze vertelde dat haar vriendin in het onderwijs zat, “ja dat kan natuurlijk ook.” Beide kandidaten zijn bijzonder geschikt, maar op wie valt de keuze?

Culture fit vs. Culture add

culture fit culture add

Het advies is te kiezen voor, en te zoeken naar, de culture add voor jouw bedrijf. Maar waarom zou je kiezen voor de werknemer die je nog niet zo goed begrijpt, in plaats van de collega voor wie je zonder wat te vragen een biertje kan openen aan het einde van de dag? Diversiteit is niet alleen een waardevolle morele keuze, the ‘woke’ thing to do, maar uit herhaaldelijk onderzoek van McKinsey (2020) is gebleken dat divers talent ook concrete bedrijfswaarde heeft.

Organisaties met een divers team hebben een grotere kans om organisaties die geen divers team hebben te overtreffen op financieel gebied. Niet heel gek, want verschillende perspectieven leiden tot meer creativiteit en vergroot de kans om innovatief aanwezig te zijn op de markt. Diverse teams lossen sneller problemen op en maken betere beslissingen die voor een grotere doelgroep werken. Tot slot zijn werknemers op een diverse werkvloer meer betrokken, blijven langer en zorgen voor een grotere talentpool om weer nieuw talent uit te halen. (rijksoverheid, z.d.)

Stel dus voor een volgende vacature eerst de minimum basiseisen vast en ga vervolgens op zoek naar de culture add die jouw bedrijf naar een nieuw niveau kan tillen.