Inclusieve vacature: Tips & Tools voor een sterke vacaturetekst

 • Geplaatst op: 10-05-2023

Kernwaarden voor een doelgerichte vacature(tekst)


 • Duidelijke functietitel: De functietitel is het eerste wat potentiële kandidaten zien. Zorg ervoor dat de titel duidelijk en nauwkeurig de rol weerspiegelt. Vermijd jargon of interne terminologie die buitenstaanders misschien niet begrijpen.

 • Aantrekkelijke inleiding: Begin met een boeiende inleiding die de aandacht van de lezer trekt. Leg kort uit waarom de functie en het bedrijf interessant zijn.

 • Functieomschrijving: Beschrijf de functie en de opgaven duidelijk en zo concreet mogelijk. Geef specifieke voorbeelden van de rol die de kandidaat krijgt.

 • Vereisten: Vermeld de benodigde kernvaardigheden. Wees daarbij duidelijk over wat essentieel is en wat wenselijk is. Beperk de essentiële vereisten, een schaap met vijf poten bestaat niet. Veel competenties zijn helaas vaak opendeuren (coachend leider, mensen-mens e.d). Probeer die te vermijden en maak verbinding met de kernopgaven. Dit helpt de kandidaten beter een inschatting te maken of ze geschikt zijn voor de functie.

 • Visie op opgaven en complementariteit in het team: Voor functies op meer strategisch niveau is het belangrijk dat een kandidaat ook de eigen visie kan inbrengen. Als je in een vacaturetekst de kandidaat vraagt om de eigen visie op de kernopgaven te verwoorden en de eigen inbreng daarop, geeft dat meer ruimte aan kandidaten die op een deel van de vereisten heel goed voldoen, maar op een deel minder.

  Juist door te kijken naar de complementariteit kan het zijn dat de mindere aspecten misschien wel al heel goed belegd zijn in het team of in de organisatie. Dus beperk je niet tot een traditioneel competentielijstje maar daag de kandidaat uit om zelf aan te geven hoe een kernopgave opgepakt wordt.

 • Bedrijfscultuur: Geef een overzicht van de bedrijfscultuur en de waarden. Dit kan kandidaten helpen te bepalen of ze zichzelf in het bedrijf zien passen.

 • Je aanbod: Benoem de specifieke arbeidsvoorwaarden die de kandidaat kan verwachten, zoals salaris, flexibele werktijden, hybride werken, opleidingsmogelijkheden, enz. Als het financieel aanbod niet heel concurrerend is, benoem dat andere USP’s die voor kandidaten interessant zijn.

 • Call-to-Action: Sluit af met een sterke call-to-action. Moedig de lezer aan om te solliciteren en geef duidelijke instructies over hoe en wanneer dat te doen.

 • Gebruik aantrekkelijke, inclusieve taal: Gebruik een taal die een breed scala aan kandidaten aanspreekt. Vermijd gender-biased woorden en zorg ervoor dat je taal niet uitsluitend is. Hieronder gaan we daar meer specifiek op in

 • Duidelijkheid en nauwkeurigheid: Zorg ervoor dat de vacaturetekst vrij is van spelfouten en grammaticale fouten. Een slordige vacaturetekst kan een slechte indruk geven van het bedrijf. Hanteer actief taalgebruik. Passief taalgebruik zorgt voor afstand en is vaak onnodig saai.

 • SEO-optimalisatie: Gebruik relevante trefwoorden in je vacaturetekst om de zichtbaarheid in zoekmachines en vacaturebanken te vergroten.

 • Maak de tekst niet te lang: Lange teksten kunnen het beeld oproepen van een bureaucratische en weinig dynamische organisatie. Onthoud dat de beste vacatureteksten een evenwicht vinden tussen het geven van voldoende informatie om kandidaten aan te trekken en het stimuleren van hun nieuwsgierigheid om meer te willen weten. Mocht je toch meer informatie willen geven, gebruik dan url-koppelingen naar brondocumenten.

Het belang van een inclusieve vacaturetekst

Als het doel van je organisatie is om een inclusieve cultuur te bevorderen waarin iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt, dan kan je de waarde die jouw organisatie daaraan hecht in je vacatureteksten benadrukken. Daardoor kan je een breder scala aan kandidaten aantrekken en de beste talenten voor je bedrijf werven.

Het is belangrijk om diversiteit en inclusie (D&I) te bevorderen in je vacaturetekst om zo een breed scala aan kandidaten aan te trekken. Hier zijn enkele tips om je vacaturetekst meer inclusief te maken:

 • Gebruik gender neutraal taalgebruik: Vermijd woorden die geassocieerd worden met een specifiek geslacht. Gebruik bijvoorbeeld 'zij/hij/die' of 'de kandidaat' in plaats van alleen 'hij' of 'zij'.

 • Vermijd jargon en bedrijfsspecifieke termen: Dit kan bepaalde groepen uitsluiten die niet bekend zijn met deze termen.

 • Benadruk de waarde die jouw organisatie hecht aan D&I: Maak duidelijk in je vacaturetekst dat je bedrijf waarde hecht aan D&I. Dit kan kandidaten uit ondervertegenwoordigde groepen aanmoedigen om te solliciteren.

 • Maak onderscheidt tussen vereisten en wensen: Zorg ervoor dat de vereisten die je stelt echt noodzakelijk zijn voor de functie. Nog beter is om een kandidaat zelf aan te laten geven hoe die kandidaat een opgave oppakt, wat de kandidaat daarin brengt en zich daarin verhoudt tot de kernwaarden van de organisatie.

 • Bied flexibiliteit aan: Als je flexibele werktijden, de mogelijkheid tot thuiswerken of andere flexibele voorwaarden aanbiedt, vermeld dit dan in de vacaturetekst. Dit kan aantrekkelijk zijn voor specifieke groepen zoals ouders, mensen met zorgtaken of mensen met een handicap.

 • Toon in al je beelduitingen diversiteit in je organisatie: Overweeg het gebruik van een link naar een diversiteitsverklaringen of naar de kernwaarden van je organisatie en gebruik afbeeldingen die de diversiteit binnen je organisatie laten zien. Zorg dat ook je website en je andere beelduitingen inclusief zijn en dat je daarmee consistent bent in al je communicatie.

Handige apps en tools

Er zijn verschillende – nu nog vooral Engelstalige - tools beschikbaar die helpen bij het analyseren van vacatureteksten op D&I. Mocht je een Engelstalige vacaturetekst hebben, dan kan je daar gebruik van maken. Hier zijn enkele voorbeelden:

Textio: Textio analyseert je vacaturetekst en geeft suggesties om het meer inclusief te maken. Het kan bijvoorbeeld gender-biased woorden detecteren en alternatieven voorstellen.

Gender Decoder: Deze gratis online tool analyseert je vacaturetekst op gender-biased woorden.

TalVista: TalVista biedt een suite van tools om diversiteit en inclusie in de werving te ondersteunen, waaronder een tool voor het analyseren en verbeteren van vacatureteksten.

Ongig: Ongig's Text Analyzer analyseert vacatureteksten op potentieel bias taalgebruik, jargon en complexe zinnen, en biedt alternatieven om de tekst inclusiever te maken.

Let op: Het gebruik van deze tools is een goede eerste stap, maar het is ook belangrijk om een algemene cultuur van diversiteit en inclusie in je organisatie te bevorderen en om bewust te zijn van mogelijke vooroordelen (bias) in alle aspecten van het wervingsproces.